APKBUILD 1.52 KB
# Maintainer: 
pkgname=poppler
pkgver=0.74.0
pkgrel=0
pkgdesc="PDF rendering library based on xpdf 3.0"
url="https://poppler.freedesktop.org/"
arch="all"
options="!check"  # Test data is available in Git only.
license="GPL-2.0+"
depends=""
depends_dev="cairo-dev glib-dev"
makedepends="$depends_dev libjpeg-turbo-dev cairo-dev libxml2-dev openjpeg-dev
	fontconfig-dev gobject-introspection-dev lcms2-dev libpng-dev tiff-dev
	zlib-dev cmake"
subpackages="$pkgname-dev $pkgname-doc $pkgname-utils $pkgname-glib"
source="https://poppler.freedesktop.org/poppler-$pkgver.tar.xz"
builddir="$srcdir"/$pkgname-$pkgver/build

prepare() {
	default_prepare
	mkdir "$builddir"
}

build() {
	cmake \
		-DCMAKE_INSTALL_PREFIX=/usr \
		-DCMAKE_BUILD_TYPE=RelWithDebInfo \
		-DCMAKE_INSTALL_LIBDIR=/usr/lib \
		-DENABLE_UNSTABLE_API_ABI_HEADERS=ON \
		..
	make
}

package() {
	make DESTDIR="$pkgdir" install
}

utils() {
	pkgdesc="Poppler's xpdf-workalike command line utilities"
	install -d "$subpkgdir"/usr
	mv "$pkgdir"/usr/bin "$subpkgdir"/usr/
}

glib() {
	pkgdesc="Glib wrapper for poppler"
	replaces="poppler-gtk"
	mkdir -p "$subpkgdir"/usr/lib
	mv "$pkgdir"/usr/lib/libpoppler-glib.so.* \
		"$pkgdir"/usr/lib/girepository* \
		"$subpkgdir"/usr/lib/
}

_cpp() {
	pkgdesc="Pure C++ wrapper for poppler"
	mkdir -p "$subpkgdir"/usr/lib
	mv "$pkgdir"/usr/lib/libpoppler-cpp.so.* \
		"$subpkgdir"/usr/lib/
}

sha512sums="4e48e2ffb559863ee693930db3b8594fd7e60e4b4ca3cdeb198faf90a6f4dbb5e102461492a12058221bc1218fe7e17c9085afb9e7956ae4bf26c11674315e66  poppler-0.74.0.tar.xz"